Đăng ký ngay

[booked-calendar calendar=9]

[booked-calendar calendar=17]

Quy định chung

Xin lưu ý những quy định sau khi đăng ký tham gia Escape Room

  • Chi phí khi đăng ký sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp
  • Mọi yêu cầu hủy bỏ đăng ký sẽ không được chấp thuận.
  • Người chơi cần có mặt sớm 15 phút trước khi bắt đầu trò chơi.
  • Người chơi vui lòng kiểm tra kỹ ngày và khung giờ đăng ký sau khi đăng ký.
  • Quá trình tham gia trò chơi không yêu cầu người chơi mặc trang phục đặc biệt.
  • **Lưu ý**  Nếu người chơi không đặt bao trọn gói khung giờ chơi, người chơi sẽ được chia cặp ngẫu nhiên với người chơi khác.