Đăng ký thành công!

Bạn đã Book lịch chơi thành công trên hệ thống!

Lúc này bạn không cần phải làm gì thêm cả. Chúng tôi sẽ xác thực thông tin để chốt lịch của bạn tại phòng chơi.

Chúc bạn có những trải nghiệm thật thú vị tại MISSTERRY

Trâng trọng cảm ơn!

 

Hồ sơ Người dùng

[booked-profile]

Lịch Chơi đã đặt

[booked-appointments]