Thông tin đặt phòng

Chọn Phòng Chơi:

Họ và tên :

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Giới tính

Số người chơi:

Phòng đã chọn
Asylum
Địa chỉ Tầng 10, 381 Đội Cấn, Ba Đình, HN
Ngày chơi05/12/2023
Khung thời gian19:30
Số người chơi2
Tổng Giá (VND)500.000 đ