PHÒNG CHƠI

missterry

Chọn một phòng chơi để bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn

2-8 người

60 phút

Độ khó

ROBBERY IN THE WONDERLAND

Tầng 10, Tòa Nhà Số 381 Đội Cấn, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG

2-8 người

60 phút

Độ khó

SECRET OF THE JUNGLE

Tầng 10 Tòa Nhà Số 381 Đội Cấn, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG

2-5 người

60 phút

Độ khó

X-LAB - THE CURE

Tầng 10 Tòa Nhà Số 381 Đội Cấn, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG
asylum

2-5 người

60 phút

Độ khó

16+

THE ASYLUM

Tầng 10 Tòa Nhà Số 381 Đội Cấn, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG

2-8 người

60 phút

Độ khó

ELIXIR OF DREAMS

Tầng 11 Tòa Nhà Số 24 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG
secret

2-8 người

60 phút

Độ khó

SECRET AGENT

Tầng 11 Tòa Nhà Số 24 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG
he

2-8 người

60 phút

Độ khó

14+

HEIST OF THE CENTURY

Tầng 11 Tòa Nhà Số 24 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG

2-6 người

60 phút

Độ khó

13+

ROOM 1704

70 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG

2-5 người

60 phút

Độ khó

BLOOD DRAGON

70 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐẶT PHÒNG

2-5 người

60 phút

Độ khó

RED'S DESCENT

70 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

SẮP RA MẮT