Welcome to The Game 1704

1704 1

thumbnail

 

Bạn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nhà tiên tri sẽ thì thầm vào tai bạn một lời nói của thánh thần duy nhất tồn tại, người sẽ nói lời sấm: 

 

Picture3

http://bit.ly/3gKLY6H

Người giơ cao cuốn sách thần thánh trong tay, ánh sáng từ nó tỏa ra sưởi ấm hết thảy những sinh vật ở nơi tối tăm này. Ánh sáng đưa bạn tới nơi chân lý trú ngụ. Chìa khóa mở cánh cổng chân lý nằm trong lời sấm vọng của nhà tiên tri. 

Nhưng cánh cổng dẫn đến nơi ánh sáng trú ngụ lại nằm trong bóng tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *